Yshopnoosa.com

Hur att ignorera mappar med AVG

Hur att ignorera mappar med AVG

AVG är ett välkänt varumärke av dator security software-produkter. "AVG fri," en gratis anti-virus program, är en av företagets mest använda produkter. Du kan anpassa många funktioner av AVG mjukvaran att skanna hela ditt system eller begränsa scanning för att välja filtyper, kataloger och mappar. Du kan också justera parametrarna för en snabbanalys av nyligen uppdaterade filer, eller en djupgående genomsökning av användarskapade filer och systemfiler.

Instruktioner

1 Dubbelklicka på din AVG program från programlistan programvarans dialogrutan öppnas. Du kan också klicka på programmets ikon, om synliga på skrivbordet eller Aktivitetsfältet.

2 Klicka på "Verktyg" för att visa en meny med skanningsalternativen.

3 Klicka på "Scan valda mappen" en katalog om du vill öppna.

4 Klicka på plustecknet rutan bredvid en katalog för att expandera kataloglistan. Till exempel visar att klicka på plustecknet bredvid katalogen "C:" en lista över underkataloger och mappar i "C:"-enheten.

5 Klicka på rutorna för alla kataloger och mappar som du vill använda AVG Skanna. Lämna mappar tomt om du inte vill att de ingår i sökningen.

6 Klicka på "Start specifika scan" att ha AVG kör en antivirussökning på dina markerade kataloger och mappar.

Tips & varningar

  • Du kan även välja specifika filtyper ska inkluderas eller exkluderas från en given scan.