Yshopnoosa.com

Hur att behandla outtagna bidrag Online

Hur att behandla outtagna bidrag Online

Din IRS outtagna återbetalning är hur mycket pengar du ska komma tillbaka från regeringen efter arkivering din skatt. Om det inte var åberopas av någon anledning, fick du inte pengarna. Det kan vara att dina uppgifter var felaktiga. Det kan också vara att exportbidrag inte har bearbetats och kommer fram när bearbetningen är klar. Det finns flera sätt att behandla de outtagna återbetalningarna från IRS, så länge som du har lämnat in din skatt korrekt. När du bearbetar dem, kommer de outtagna bidrag till dig.

Instruktioner

1 Klicka på länken "Var är min återbetalning" på IRS webbsidan, som anges i resurser.

2 Ange ditt personnummer. Klicka på cirkel bredvid den meningen som beskriver hur du lämnat in din skatt: enkel, gifta eller gemensamt. Ange din bidragsbelopp. Klicka på "Skicka".

3 Läsa information på nästa sida. Om din återbetalning fortfarande bearbetar, finns det ingen anledning för dig att göra något ytterligare. Du borde få en uppfattning om när bidraget kommer. Om sidan säger att göra något annat att bearbeta din återbetalning, Följ dessa anvisningar. Steg för att bearbeta en återbetalning kan innehålla ändra din adress, behöva ange din bankkontoinformation, åter lägga fram en sida eller mer av din självdeklaration eller avslutar din skatt arkivering.

Tips & varningar

  • Om du inte har lämnat in skatter för innevarande år, kommer du inte att kunna behandla din outtagna återbetalning.